Προσφορά & Τελική Έγκριση

Κατασκευή & Συντήρηση Κήπων – your GARDEN HELLASΠροσφορά & Τελική Έγκριση

Οι ανάγκες του σχεδιασμού κοστολογούνται και συντάσσεται αναλυτική προσφορά, η οποία περιλαμβάνει όλα τα υλικά και τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την υλοποίηση της φυτοτεχνικής μελέτης, της μελέτης άρδευσης, τις μελέτης φωτισμού καθώς και όποιων διάφορων κατασκευών προκύψουν.

Η Προσφορά παρουσιάζεται μαζί με το Σχεδιασμό για να συζητηθούν, να γίνουν πιθανές τροποποιήσεις και να πάρουν την τελική μορφή τους, φτάνοντας έτσι στην έγκριση η οποία σημαίνει και την έναρξη της εφαρμογής τους.