Ταρατσόκηποι

Κατασκευή & Συντήρηση Κήπων – your GARDEN HELLASΤαρατσόκηποι

Οι «πράσινες στέγες» ή ταρατσόκηποι αποτελούν πλέον σημαντικό στοιχείο της οικολογικής δόμησης, το οποίο – ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα – αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής προσφέροντας  ταυτόχρονα φυσικό κλιματισμό.

Πέραν του γεγονότος ότι εξασφαλίζουν εξαιρετική θερμομόνωση και υγρομόνωση, αξιοποιούν αυτούς τους χώρους οι οποίοι σε διαφορετική περίπτωση θα παρέμεναν αχρησιμοποίητοι, δημιουργώντας νέα «τοπία» για χαλάρωση, ψυχαγωγία και κοινωνικοποίηση.

Είναι βέβαια προφανές ότι η κατασκευή ενός ταρατσόκηπου προϋποθέτει την βάσει αρχιτεκτονικής μελέτης κατάλληλη υγρομόνωση του κτιρίου. Εμείς, αφού μελετήσουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χώρου, εκπονούμε τα ανάλογα σχέδια και στη συνέχεια τοποθετούμε τις μεμβράνες ελέγχου του ριζικού συστήματος, το υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας, το αποστραγγιστικό στοιχείο, τα διηθητικά φύλλα και τέλος το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών.

Αυτό το υπόστρωμα μέσα και πάνω στο οποίο θα αναπτυχθούν τα φυτά πρέπει να είναι το δυνατόν μικρότερου φορτίου και φτιαγμένο από μίγμα τέτοιο (απαιτήσεις υγρασίας, αερισμού, αποδέσμευσης θρεπτικών στοιχείων) που να εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής στο φυτικό υλικό. Σ’ αυτό, κατόπιν μελέτης, τοποθετούμε φυτά ανθεκτικά στην ξηρασία που αναβλαστάνουν εύκολα και θέλουν ελάχιστη συντήρηση (σε ταρατσόκηπους εκτατικού τύπου) έως και φυτά μεγαλύτερης ποικιλίας ειδών (σε ταρασόκηπους εντατικού τύπου).

Μ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο δημιουργούμε ένα νέο τοπίο, αλλά εξασφαλίζουμε και τη σωστή λειτουργία του επιτυγχάνοντας:

  • Εφοδιασμό των φυτών με θρεπτικά στοιχεία
  • Αερισμό του ριζικού συστήματός τους
  • Συγκράτηση της υγρασίας
  • Απορροή των υδάτων.

Έτσι μπορούμε και δημιουργούμε ένα ιδανικό ταρατσόκηπο με ελαφριά κατασκευή και υγιή ανάπτυξη των φυτών για κάθε τύπο στέγης.